שירות ותחזוקה שוטפים

שמירה על החוסן הארגוני מפני איומי סייבר מחייבת תחזוקה ועדכונים מתמידים ורצופים. האיומים ומערכות המחשוב והמידע משתנים ומתחדשים כל העת בקצב מהיר וכך גם העדכונים הנדרשים.

הגנת הסייבר מושפעת ומשפיעה על פעילות הארגון בכל יום, אך הנהלת החברה אינה יכולה או צריכה לעסוק בה ברמה היומיומית. T&M Cyber מספקת מעטפת שירותים לתחזוקה, מוכנות ושיפור מתמידים של הגנת הסייבר בארגון כדי להבטיח:

 

 

ממשל סייבר תאגידי עדכני ומנגנון קבוע לניהול סיכונים והלימה לרגולציה

 

 תחזוקה שוטפת ותקופתית של מערכות הגנה טכנולוגיות

 

ניהול ובקרת עדכונים למערכות תוכנה ומערכות הגנה טכנולוגיות ( Patch and Update Management)

 

ביקורות ובדיקות תקופתיות

 

הדרכת עובדים למודעות אבטחת מידע ומערכות מחשב